DRUKUJ
2018-12-05

Regulaminy

Regulamin studiów (pobierz)

Regulamin samorządu studenckiego (pobierz)

Regulamin pomocy materialnej (pobierz)

Regulamin studenckich praktyk zawodowych (pobierz)

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI I PRAWAMI POKREWNYMI ORAZ PRAWAMI WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ ZASAD KOMERCJALIZACJI (pobierz)

Regulamin antyplagiatowy (pobierz)

Regulamin opłat (pobierz)